Regulerings jægerne i Halsnæs

Jagtforeningerne på Halsnæs har slået sig sammen om reguleringsopgaven på  blandt andet Ræv og Mink.

Regulerings jægerne har været på kursus for at blive uddannet i fældefangst m.m.  Regulerings korpset er således kommet med i den særlige indsats omkring bekæmpelse af vild mink i samarbejde med bla. Naturstyrelsen.

De hjælper også gerne kommunens borgere i tilfælde af problemer med ræv eller andet rov vildt. Jagtforeningerne råder over et antal fælder til udlån  i samarbejde med regulerings korpset. 

Alle tiltag skal selvfølgelig være i overensstemmelse med gældende  lovgivning og etiske spilleregler på området.

Læs om Regulering på Jægerforbundets hjemmeside.

Henvendelse på  mail til : reguleringsjaeger@gmail.com