Indkaldelse til Generalforsamling

Generalforsamling for Hundested-Frederiksværk Strandjagtsforening

Onsdag den 20.september klokken 19.00. i foreningens lokale, ved Isefjorden 12

Kom glad, vi giver noget mad

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Formandens beretning ved Rene.
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse ved Kenn.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastlæggelse af kontingent.
  Sidste år sat vi kontingentet op med 50,- vi aftalte også at at vi vil overveje om om vi skal
  fastholde kontingentforhøjelsen.
  Bestyrelsens holdning er at det skal fastholdes da det har haft den nødvendige effekt på vores budget , derfor Kontingentet forslås bibeholdt.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Christian, Bjarne og Kim er på valg… Christian og Bjarne modtager genvalg.
 8. Valg af kassere.
 9. Valg af suppleanter.
 10. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollant suppleant.
 11. Evt.

Kommentarer er lukket.