Havjagt

Foreningen afholder hvert år 3 fællesjagter på havet
2 stk i efteråret og 1 i vinteren.

Havjægere med edderfugle

Prisen for deltagelse inkl. brød og kaffe 450,00 kr.
Tilmelding senest søndagen før jagten kl. 12:00. I klubhuset, på mail: finnpou@live.dk eller ring på tlf. 28121029

Alle retningslinier fastlægges ved parolen!
Husk redningsvesten!

Jagten afsluttes med en parade hvor alle fuglene er lagt op. Det forventes at alle deltager på paraden da dette er den officielle afslutning.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at aflyse jagten.
Du vil blive ringet op såfremt jagten aflyses pga. dårligt vejr – dette forudsætter at du har oplyst dit tlf. nr. ved tilmelding.

Under mortorbådsjagt må båden fremføres med 18 km. (ca. 9.7 knob).
Under jagtudøvelsen må båden fremføres med 5 km. (ca. 2,7 knob).
En glemt redningsvest koster 600 kr. i bøde til den Danske stat. eller dit liv!
Har skipper en promille på 0,5 og der over, koster det en netto månedsløn til den Danske stat